Call SMS Whatsapp

Shop No. 4 Oppt. Sabji Mandi, Shyam Nagar, Sodala Ajmer Road, Jaipur - 302019, Rajasthan, India

hanumansahugajakudyog@gmail.com

barfi gajak
Bhatinda Chikki
biscuit gajak
crunchy double maza
Choclate Revdi
dry fruit choclate gajak
kesar batti
lachaa peanut chikki
mango dry fruit gajak
mango revdi
mix revdi
murena till pati
peanut chikki
pista gajak
special roll gajak
suger revdi
suger dry fruit gajak
suger revdi